Nieuws

  1. Sluit altijd alle binnendeuren voordat je gaat slapen. Als er brand is blijft de giftige rook zo nog enige tijd buiten de leefruimte.
  2. Weet je dat kleine kinderen de neiging hebben om zich te verstoppen bij brand? Bespreek nu een vluchtplan met elkaar!Probeer ellende voor te zijn op het gebied van brand.
  3. Er is brand en je vluchtroute staat vol rook? Weet jij hoe je buiten komt? 

Doe de test op www.verkleindekansopbrand/test en weet waar je op moet letten.

 

Het te veel inademen van rook wordt ‘inhalatietrauma’ genoemd. Blijf uit de rook!