Cursus Adembescherming Bedrijfshulpverlener (HBV)

Waarom
De Arbowet schrijft voor dat medewerkers bij bepaalde werkzaamheden in afgesloten ruimtes of bij het werken met gevaarlijke stoffen adembeschermingsapparatuur dragen en gebruiken. In het geval van een calamiteit is het belangrijk dat uw BHV-ers ook veilig en verantwoord met adembeschermingsapparatuur kunnen werken. In deze opleiding komen de techniek en de richtlijnen rondom adembescherming aan bod, maar gaan we ook aan de slag met de procedures rondom het redden en gidsen van collega`s in geval van een brand, ongeval etc.

Inhoud
In deze cursus behandelen we de volgende onderwerpen*:
•    Theorie ademhalen
•    Procedures ademlucht
•    Controle juiste werking apparatuur
•    Veilig gebruik van de apparatuur
•    Aanpassen aan (gevaarlijke) situaties
•    Mogelijke scenario`s binnen uw bedrijf
* Deze cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV.

Studiebelasting
De opleiding duurt vijf dagdelen, waarbij de nadruk ligt op het trainen in de praktijk. Het certificaat is één jaar geldig.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat kunnen industriële bedrijven zijn waar gevaarlijke stoffen gebruikt worden, maar ook gerechtsgebouwen, politiebureaus, huizen van bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerkinrichtingen, militaire strafgevangenissen en psychiatrische ziekenhuizen.

Examen
Ter afsluiting van deze training leggen de deelnemers een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijktoets af. Bij goed resultaat ontvangt men een diploma.

Herhaling
Manroy Veiligheidstrainingen verzorgt ook Herhalingstrainingen (één dag) voor de Cursus Adembescherming Bedrijfshulpverlener. Dit is niet verplicht, maar wij raden aan om dit minimaal eens per jaar te doen. Vraag naar de mogelijkheden.

Slagingspercentage
Van de deelnemers aan deze cursus slaagt 99 % bij het eerste examen.

 

Deze training kan ook incompany verzorgd worden.

Pagina-afb_Adembescherming